Redakce

Vydavatel:
Joma Travel, s.r.o.
Záhradnicka 1/A, 038 61 Vrútky
Redakce:
Joma Travel, s.r.o.
Záhradnicka 1/A, 038 61 Vrútky, SR
Tel.: 00421/43/423 75 90, 430 81 13, 430 81 12, 423 76 43
Tel./fax: 00421/43/423 75 90
E-mail: curilla@jomamt.sk
WWW: www.cestovniinformator.cz, www.czechtravelling.eu
Překlady:
Lívia Krivušová
Ing. Irena Zacharová
Mgr. Michaela Fiľová

Grafické práce:
Robert Schwandner, r.s.
Tel.: 00421/903 651 096
e-mail: robert.schwandner@gmail.com
Mapové podklady:
Kartografie PRAHA, a.s.
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1,
Tel: 00420/221 969 445
Fax: 00420/221 969 444
e-mail: info@kartografie.cz,
web: www.kartografie.cz
Tisk:
PRESS GROUP, s.r.o.
Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 00421/48/414 34 99
e-mail: pressgroup@pressgroup.sk
web: www.pressgroup.sk
Foto na obálce:
Poutní místo Klokoty, autoř foto: Petr Mareš.
Foto:
J. Čurilla st., J. Čurilla ml., Správa Jeskyní ČR, NPÚ na Sychrově – Liberecký kraj, NPÚ na Sychrově – Královéhradecký kraj, Archiv NPÚ Lednice – Brno, O. Nepily, J. Koptík, NPÚ Pardubice, Zdroj DSVČ , S. Štýs, archiv Moravskoslezský kraj, Archiv MSÚ Hodonín, Archiv Muzea Jindřichohradecka, Archiv zámek Horšovský Týn, Fotobanka KV kraje, Archiv Vysočina Tourism, V. Kunc, Muzeum Beskyd Frýdek – Místek, Archiv Plzeňského kraje, J. Strašek, M. Demala, J. Pšenková, F. Haase, J. Streda, Magistrát města Most, M. Hozák, A. Kučera, J. Horák, I. Růžička, F. Maršálek, Archiv města Kyjov, Tymonek, J. Andreaš, M. Dvořák, NPÚ v Olomouci
WWW:
Whitecomp, s.r.o.
Pezinská 43, Senec 903 01
WWW: www.whitecomp.sk
E-mail: info@whitecomp.sk
ISBN 978-80-89449-20-0
Autorské práva vyhrazena. K reprodukování, ukládaní do databáze, šíření elektronickou či jinou cestou je třeba výslovný písemný souhlas vydavatele. Vydavatel nezodpovídá za obsah ani grafické podklady inzerátu.